פתרונות תקשורת אלחוטית


פתרונות תקשורת אלחוטית

תכנון ,יישום והטמעת פתרונות תקשורת אלחוטית . הקמת רשתות תקשורת , התקנת ממסרים אלחוטיים . חיבור התקנים חיצוניים לרשת האירגונית .