מרכזיות


מרכזיות

תכנון והתקנת מרכזיות IPT PBX . הטמעת פתרונות טלפוניה בסביבת ענן .